Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op! +31 (030) 820 1333

Werkgevers beoordelen flexwerkers steeds scherper op gezondheid en verzuim

Mensen met een tijdelijk contract lopen bij ziekte een grotere kans langdurig in de Ziektewet en vervolgens in de WIA te belanden. Werkgevers letten bij contractverlenging tegenwoordig scherp op gezondheid en ziekteverzuim. Dit blijkt uit onderzoek door UWV over de instroom in de WIA.

De extra instroom in de WIA tussen 2008 en 2010 lijkt een verklaring te vinden in de toename van het aantal tijdelijke dienstverbanden in samenhang met conjuncturele ontwikkelingen, arbeidsomstandigheden en de gezondheid van werknemers.

Meer tijdelijke contracten
Uit studies van het UWV blijken vier ontwikkelingen die van invloed zijn.
1.Werkgevers letten bij hun besluit over contractverlenging van tijdelijk personeel sterk op ziekteverzuim en gezondheid.
2.Tegelijk met de invoering van de WIA trok de economie aan; er werden meer mensen aangenomen, vooral op basis van een tijdelijk contract.
3.Hoe meer tijdelijke contracten, uitzendkrachten en ontslagen, hoe vaker een beroep wordt gedaan op het vangnet-Ziektewet en daarna de WIA.
4.Terwijl de WIA-instroom steeg, bleven gezondheid, ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden van ‘werkende werknemers’ stabiel. Waarschijnlijk is dit te danken aan de selectiemechanismen die werkgevers hanteren

Verdere groei WIA niet verwacht

De relatie met het aantal tijdelijke banen werpt naar de toekomst de vraag op of het beroep op het vangnet-Ziektewet en de WIA weer gaat groeien als de economie aantrekt en er nieuwe (tijdelijke) banen komen. Volgens UWV zal dat hooguit beperkt het geval zijn.

‘Uitstoot’ voor werkgevers minder aantrekkelijk

In 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. De financiële last van werknemers die ziek uit dienst gaan wordt daarmee nog veel meer bij de werkgever gelegd. Dit gebeurt in de vorm van een verhoging van de Ziektewet- en WGA-premies. ‘Uitstoot’ richting vangnet-Ziektewet is hierdoor veel minder aantrekkelijk geworden voor de werkgever, wat de groei zal beperken.

Re-integratiemogelijkheden groeien

“Verder zal het effect van het aantrekken van de economie op vangnet-Ziektewet en WIA gedempt worden doordat het aantal WW’ers en aantal ontslagen afneemt en de re-integratiemogelijkheden vanuit het vangnet groeien”, aldus de UWV-onderzoekers.

Lees verder in het UWV Kennisverslag 2013-3

Bron: De Werk Markt

Dynamics Dossier

Services

Bezoekadressen

Marelaan 1 3454 GA Utrecht - De Meern

François HaverSchmidtwei 2 8914 BC Leeuwarden

Tel. +31 (0)30 820 1333

Fax. +31 (0)30 820 1334

Postadres

Postbus 1261 3430 BG Nieuwegein

KvK 58772200

BTW NL853174866B01