Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op! +31 (030) 820 1333

Stelsel voor arbo-certificaten minder vrijblijvend

De eisen voor het verkrijgen van een arbo-certificaat zijn verduidelijkt en aangescherpt. Deze eisen zijn door de branches zelf opgesteld. Hiermee is het stelsel van arbo-certificaten grondig vernieuwd. De stelselwijziging moet leiden tot meer vertrouwen in het certificeringstelsel.

Voor een aantal producten, werkzaamheden en systemen die risico’s inhouden voor de arbeidsveiligheid, is een certificaat of een keuringsbewijs verplicht. Binnen de randvoorwaarden van de overheid, stellen branches hiervoor zelf eisen op. Certificaten worden afgegeven door certificerende en keurende instellingen, die door SZW zijn aangewezen. Jaarlijks verstrekken zij ongeveer 100.000 certificaten of keuringsbewijzen, bijvoorbeeld voor liften, voor het bedienen van hijskranen of voor het verwijderen van asbest. De Inspectie SZW controleert op naleving van de arbo-eisen.

De nieuwe eisen en sancties zijn onderdeel van een grondige herziening van het stelsel van arbo-certificaten. Deze veranderingen zijn vanaf begin 2012 doorgevoerd en nu afgerond. Daarmee zijn voor zo’n dertig certificaten de eisen aangescherpt.

De belangrijkste verandering is dat het stelsel minder vrijblijvend is geworden. De eisen waar een bedrijf met een certificaat aan moet voldoen zijn duidelijker opgeschreven. Overtreding van deze eisen leidt tot het schorsen of intrekken van een certificaat. Dat betekent dat een bedrijf bepaalde werkzaamheden dan niet meer mag verrichten.

Meer informatie en een uitgebreide brochure is te vinden op de site over certificatie onder publicaties en voorlichting.

Bron: SZW Arbo-portaal

Dynamics Dossier

Services

Bezoekadressen

Marelaan 1 3454 GA Utrecht - De Meern

François HaverSchmidtwei 2 8914 BC Leeuwarden

Tel. +31 (0)30 820 1333

Fax. +31 (0)30 820 1334

Postadres

Postbus 1261 3430 BG Nieuwegein

KvK 58772200

BTW NL853174866B01