Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op! +31 (030) 820 1333

Meer en langer verzuim door depressiviteit

Uit een analyse van 365 onder ruim 1 miljoen werknemers, blijkt voor het tweede jaar op rij een explosieve toename van het aantal werknemers dat uitvalt met een depressie.
Niet alleen méér werknemers vallen uit – in 2011 26 procent meer ten opzichte van 2010 – ook de verzuimduur per werknemer is drastisch toegenomen: gemiddeld 22 procent meer verzuimdagen per werknemer in 2011 ten opzichte van de verzuimduur in het voorgaande jaar.

Van 2010 op 2011 steeg het totaal aantal verzuimdagen – het aantal verzuimdagen van alle werknemers die zijn uitgevallen met een depressie – met maar liefst 55 procent. Uit de analyse van 365 blijkt dat deze toename zich ook in 2012 doorzet.

Oorzaken

Er is in veel organisaties sprake van een toenemende druk in het werk. Werknemers reageren hier verschillend op. De groep werknemers die mentaal niet in staat is met de toegenomen druk om te gaan, geen of te laat hulp inschakelt en vervolgens in somberheid belandt, wordt steeds groter.
Werknemers blijken – vaak uit angst voor het verlies van een baan – langer door te lopen met klachten. Dat zou de langere verzuimduur verklaren. Een groeiende kostenpost: gemiddeld blijkt een werknemer met een depressie 30 dagen uit te vallen en kost daarmee – à 200 euro – een werkgever in totaal 6.000 euro. Daarna blijft er een kans op herhaling van maar liefst 50 procent en is het verzuim onder werknemers met een depressie 9 keer zo hoog.

Onzichtbare kosten

Onzichtbaar zijn de kosten als gevolg van productiviteitsverlies door presenteïsme. Rob Hoedeman, stafarts bij 365: “Veel werknemers met een depressie werken door, of zijn voorafgaand aan en na een depressie wel op het werk aanwezig, maar minder effectief. De kosten hiervan worden geschat op 6 tot 7 maal de zogenaamd zichtbare verzuimkosten. Het is begrijpelijk dat werkgevers in een onzeker economisch klimaat zich voornamelijk focussen op de efficiëntie van processen en de continuïteit van de organisatie. Aandacht voor de mensen op de werkvloer versobert. Hier ligt de eerste winst: symptomen van depressie signaleren en aandacht voor presenteïsme om zo grotere uitval voor te zijn.”

Symptomen van depressie zijn: langdurige somberheid in combinatie met onder meer verstoorde slaap, verminderde eetlust, weinig energie, vermoeidheid, concentratieproblemen, besluiteloosheid, traagheid, lichamelijke onrust, schuldgevoelens, gedachten over de dood of zelfdoding.
Bij verzuim met een depressie gaat het om langer dan twee weken ongewoon somber zijn en/of nergens meer plezier in hebben in combinatie met vijf van de genoemde overige klachten. Hoedeman: “In onze cijfers gaat het met name om werknemers met een depressie. Er zijn ook veel werknemers met depressiviteit, somberheid vaak in verband met overspannenheid. Maar dit is een lichter beeld dat verdwijnt met het afnemen van stress. Dat is dus geen depressie. Het totale verzuim is aan het afnemen, maar verzuim door ernstigere ziektebeelden zoals depressie neemt dus toe.”

Invloed werkgever

Een depressie ontstaat vanuit – vaak een combinatie van – privé- en werkproblematiek. Het goede nieuws is dat werkgevers zelf veel kunnen doen om depressiviteit onder hun werknemers te verhelpen. Werkgebonden- en persoonlijke resources – energie drivers – blijken namelijk door daarmee samenhangende positieve emoties aan de ene kant beschermend tegen een negatieve neerwaartse spiraal richting depressie. Aan de andere kant zorgen deze resources voor een betere stemming en meer energie, met als gevolg 18 procent meer productiviteit en 12 procent meer omzet.

Hoedeman: “De financieel gunstige effecten van positieve emoties laten niet lang op zich wachten, we weten namelijk ook uit wetenschappelijk onderzoek dat je met een verbeterde stemming een dag later aantoonbare omzetgroei kan bereiken. Helaas blijkt ook uit onderzoek dat managers vaak gewoonweg niet weten wat werknemers hierbij drijft en er dus überhaupt niet naar kunnen handelen. Ik verwacht dat door alleen al gerichte aandacht van managers voor de werk- en persoonsgebonden resources, zij het presenteïsme direct kunnen terugdringen met 15 procent, en verzuim als gevolg van depressie met 10-15 procent kunnen verminderen. Hiermee verlaagt een werkgever met 100 werknemers indicatief zijn jaarlijkse kosten met ruim 12.000 euro én draagt uiteraard bij aan goed werkgeverschap.”

Whitepaper downloaden

Bron: BG magazine

Dynamics Dossier

Services

Bezoekadressen

Marelaan 1 3454 GA Utrecht - De Meern

François HaverSchmidtwei 2 8914 BC Leeuwarden

Tel. +31 (0)30 820 1333

Fax. +31 (0)30 820 1334

Postadres

Postbus 1261 3430 BG Nieuwegein

KvK 58772200

BTW NL853174866B01