Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op! +31 (030) 820 1333

Beperken verzuim lukt niet met een papieren tijger

Beperken verzuim lukt niet met een papieren tijger

Stressgerelateerde klachten zijn oorzaak nummer één voor verzuim. Maar de PMO’s (Preventief Medisch Onderzoek) die zijn ingesteld om onder andere burn-outs te voorkomen en te werken aan een duurzame gezondheid en vitaliteit, staan minder in de belangstelling.

Dit terwijl het aanbieden van een PMO aan werknemers wettelijk verplicht is. Daarnaast worden de PMO’s die wel worden ingezet, ook nog eens ineffectief ingezet. Dit komt doordat PMO’s ad hoc worden uitgevoerd als een fit- of healthcheck en er geen koppeling gemaakt wordt naar een gericht vitaliteits- en inzetbaarheidsbeleid. De opkomst van medewerkers is daardoor gemiddeld erg laag en onvoldoende om naar aanleiding van de uitkomsten een gerichte follow up te op te stellen. Dat stelt Jan Hobbelen, algemeen directeur van Fysergo BV.

Een gemiste kans
“Verzuim heeft veel invloed op een bedrijf, en een medisch onderzoek kan uitval voorkomen. Het gaat daarbij over inzicht verkrijgen in niet alleen de fysieke en mentale fitheid van het personeel, maar ook om de betrokkenheid bij de werkgever. Daar moet je in investeren. Ondanks dat het verzuimpercentage makkelijk terug te dringen is met een medische check op regelmatige basis, maken veel bedrijven hier nog niet optimaal gebruik van. Dat komt omdat gezondheid een lastig punt is binnen bedrijven. Directies en management van bedrijven vinden dat een gezonde levensstijl de verantwoordelijk is van de werknemers zelf. Ze vinden het niet leuk om werknemers aan te spreken op hun overgewicht of lagere mentale belastbaarheid en alertheid. Daarnaast speelt ook het kostenaspect mee. De investering betreft niet alleen de analyse en het onderzoek, maar ook de interventies als er problemen (fysieke of mentale klachten) uit naar voren komen. Bedrijven hikken vaak tegen deze kosten aan, ondanks dat gezonde en gemotiveerde medewerkers juist waarde oplevert voor de organisatie.”

Vergroten effectiviteit PMO
“Door een Preventief Medisch Onderzoek niet te zien als een verplichte eenmalige keuring, maar als een instrument om werknemers gezond, vitaal en betrokken te houden bij de organisatie wordt al een hele slag geslagen. Het PMO is dan een startpunt om in actie te komen in plaats van een keuring met een lijvig rapport. Dit is in lijn met de visie van het kabinet. In de Kamerbrief Toekomst arbeidsgerelateerde zorg schrijft de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid dat het kabinet het belangrijk vindt dat werkgevers en werknemers meer en systematisch over preventie moeten nadenken en preventieve activiteiten uitvoeren. Dit vooral met het oog op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.
Voorafgaand aan de start van het PMO is het in deze visie belangrijk de vraag- of probleemstelling helder te hebben. Wat wilt u bereiken met het PMO? Wat is de vitale koers die u wilt bewandelen?”, aldus Hobbelen.
Wanneer een PMO ingezet wordt, is het van belang dat er altijd de intentie is vanuit de organisatie om te acteren op de gevonden knelpunten vanuit het onderzoek. “Laat als werkgever zien dat er wat gedaan wordt met de uitkomsten van het onderzoek en stimuleer medewerkers daarnaast om in actie te komen en te blijven.
Met alleen meten is de kous nog niet af. Zorg dat de medewerker zich bewust wordt van zijn of haar eigen vitaliteit en hier de verantwoordelijkheid voelt om mee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door een vitaliteitscoach in te zetten die samen met de medewerker de resultaten bespreekt en bekijkt welke preventieve acties de medewerker kan inzetten om blijvend te werken aan zijn vitaliteit. Vervolgtrajecten die de fysieke fitheid verbeteren, de mentale veerkracht te vergroten en medewerkers vanuit hun energie te laten werken aan de organisatiedoelen, kunnen een mogelijke opvolging zijn.”

Communicatie en borging
Om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken door de inzet van het PMO en de eventuele vervolginterventies is het belangrijk voldoende commitment te realiseren. Zonder commitment van het management, teamleiding en medewerkers heeft een PMO weinig kans van slagen. “Het commitment kan vergroot worden door vooraf een duidelijk communicatieplan te hebben en een kick off te organiseren waarin men wordt geïnformeerd en geënthousiasmeerd.
Een aparte kick off voor management en teamleiding, waarin zij aan de slag gaan om vanuit hun eigen rol voorbereid te zijn om medewerkers te begeleiden en te stimuleren op het gebied van vitaliteit is daarin aan te raden. Daarnaast is het natuurlijk verstandig als het management zelf ook deelneemt aan het PMO. Op deze manier kan de werkgever zelf ook het belang laten zien dat zij hecht aan dit onderzoek,” laat Hobbelen weten

Resultaten
Dat deze aanpak werkt blijkt niet alleen uit de jarenlange ervaring van Fysergo, maar ook uit diverse onderzoeken. “Het is bewezen dat een dergelijke programma-aanpak, middels het creëren van commitment bij het management en werknemers, het voeren van coaching gesprekken en het inzetten van vervolgacties als aanvulling op het PMO, op de lange termijn effectiever is in het bewaken en bevorderen van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Werken vanuit een gericht beleid, zorgen voor bewustwording bij werknemers en het trainen van de leidinggevenden om de dialoog aan te kunnen gaan met hun medewerkers. Dat rendeert,” aldus Hobbelen.

Bron: Managersonline.nl

Dynamics Dossier
Dynamics Dossier B.V. levert complete bedrijfssoftware voor arbodienstverleners gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV. In de dossieradministratie worden o.a. verzuim-, re-integratie- en keuringsdossiers efficiënt beheerd. De krachtige workflow-functionaliteit biedt controle over taken, afspraken en documenten. Dynamics Dossier wordt standaard geleverd met een complete financiële administratie, UWV-formulieren, poortwachter-workflow, tijdregistratie en Office 365. Voor het Microsoft Dynamics – platform zijn diverse (gratis) add-ons beschikbaar zoals JetExpress (rapportages – koppeling met Excel) en Zetadocs Express (koppeling met SharePoint t.b.v. bijvoorbeeld een digitaal archief).

Dynamics Dossier is een betaalbare, veilige en complete oplossing. Te installeren op uw eigen server (in huis of in een private cloud) of beschikbaar als service vanaf de Dynamics Dossier cloud server (private tenant). Toegankelijk via browser, desktop-app, tablet en de smartphone. Speciaal voor arbodienstverleners, bedrijfsartsen, leidinggevenden en medewerkers (persoonlijk gezondheidsdossier).

Voor veer informatie bel: 030 – 8201333 of kijk op www.dynamicsdossier.nl / www.arbo-software.nl

Dynamics Dossier

Services

Bezoekadressen

Marelaan 1 3454 GA Utrecht - De Meern

François HaverSchmidtwei 2 8914 BC Leeuwarden

Tel. +31 (0)30 820 1333

Fax. +31 (0)30 820 1334

Postadres

Postbus 1261 3430 BG Nieuwegein

KvK 58772200

BTW NL853174866B01